27 marca 2020

Porady prawne 📚

Bezpłatne Porady Prawne dwa razy w miesiącu w środy w godzinach 16:00 – 18:00 prowadzone przez adwokatów z katowickiej Kancelarii. Na porady należy się umówić telefonicznie.

W oparciu o dotychczasowe doświadczenie, wiemy jak ważne i potrzebne jest umożliwienie mieszkańcom naszego miasta korzystania z darmowego poradnictwa. Naszym celem jest przede wszystkim skoncentrowanie się na problemach osób starszych i z niepełnosprawnością. Różnorodność problemów, z którymi borykają się beneficjenci jest spowodowana głównie sytuacją rodzinną, samotnością, podeszłym wiekiem, niewiedzą, niezrozumiałością prawa lub zbyt duża ufnością wobec osób trzecich. W swoich doświadczeniach mieliśmy styczność nie tylko z  sytuacjami prawnymi,  ale również z problemami, które powstają w wyniku nagłej choroby, niepełnosprawności czy podeszłego wieku. Zazwyczaj osoby, które nagle zetknęły się z tego typu sytuacjami nie wiedzą co mają zrobić, gdzie się udać, kogo prosić o pomoc, jakie mają prawa i możliwości. Problemy związane z wiekiem podeszłym, niestety bardzo często skutkują podejmowaniem nieświadomych i w konsekwencji złych decyzji. Niepełnosprawność czy nagła choroba to z kolei zupełnie inna problematyka, związana przede wszystkim z brakiem wiedzy i doświadczenia, niewiele zdrowych osób interesuje się, szuka rozwiązań, dowiaduje się jakie ma prawa, przywileje i gdzie szukać wsparcia w razie ewentualnej choroby, kalectwa czy niepełnosprawności. Dopiero w zetknięciu z nieszczęściem rozpoczyna się proces poszukiwania wsparcia, który w większości przypadków powodowany niezrozumieniem, bezsilnością, nieumiejętnością  i tak w efekcie zostaje porzucony.