27 marca 2020

O NAS – FUNDACJA AKTYWNI MY

Fundacja została powołana w listopadzie 2015 roku jako organizacja pozarządowa, której misją jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób starszych, chorych i osób z niepełnosprawnością.

Naszym celem jest: aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem poprzez tworzenie i utrwalanie więzi międzypokoleniowych, włączanie potencjału tych osób w obszar aktywności społecznej i obywatelskiej, zapewnianie godnego starzenia się poprzez poprawę jakości i poziomu życia, zachowanie dobrego stanu psychicznego i fizycznego poprzez uczestnictwo w strefach kultury, nauki i edukacji, promocja zdrowego stylu życia.